Dấu mốc lịch sử

Ngày 3/11/2016, tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc đã tổ chức Đại hội khoá VI (2016-2019).

        Sau 4 nhiệm kỳ hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với nhiều khó khăn do thiếu sự chỉ đạo, hỗ trợ từ đơn vị chủ quản, nhiệm kỳ V (2013-2016), Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc đã chính thức là thành viên của Hội Thư viện Việt Nam có cơ chế hoạt động được xác định đầy đủ với tư cách là hiệp hội nghề nghiệp. Sự giúp đỡ tích cực của Hội Thư viện Việt Nam, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Vụ Cơ sở vật chất và trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giúp Liên Chi hội tiếp tục khẳng định được vị trí của mình trong tổ chức nghề nghiệp.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2016 đã nêu những kết quả Liên Chi hội đạt được như: Kiện toàn tổ chức; Soạn thảo quy chế hoạt động đã được phê duyệt; Chuẩn hoá công tác chuyên môn nghiệp vụ; Chú trọng đến việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm thư viện… Đồng thời, cũng nêu lên những yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới trong công tác bổ sung - trao đổi hay công tác thông tin - tuyên truyền…

Cũng tại Đại hội, Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc đã bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội khoá VI với 21 thành viên. Ông Nguyễn Huy Chương được bầu làm Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Ngày 10/12/2020, Đại hội Liên Chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc nhiệm kỳ VII (2020-2023) đã được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan thông tin - thư viện các trường và viện nghiên cứu đại học khu vực phía Bắc.

        Kể từ nhiệm kỳ V và đặc biệt là trong nhiệm kỳ VI (2017 – 2020), Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) chính thức là thành viên của Hội Thư viện Việt Nam, có quy chế tổ chức hoạt động được xác định đầy đủ với tư cách là một hiệp hội nghề nghiệp. Được sự lãnh đạo trực tiếp từ Hội Thư viện Việt Nam, bên cạnh một số kết quả tích cực đạt được trong công tác tổ chức, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; thông tin, truyền thông, NALA đã phối hợp với một số trường đại học và cơ quan thông tin – thư viện các trường đại học tổ chức được 05 hội thảo, 01 hội nghị, 04 khóa tập huấn nhằm cập nhật kiến thức nghiệp vụ, tiếp cận với những thay đổi về công nghệ - dữ liệu – cách thức quản lý và khai thác thông tin đến từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo nên những tác động tích cực đối với hệ thống thông tin – thư viện cả nước. Bên cạnh đó, NALA cũng đã chủ động phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai dự án “Xây dựng thư viện số đại học dùng chung” nhằm hợp tác, chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thành viên thông qua việc kết nối các cổng thông tin, trang web của các thư viện thành viên của NALA...

        Vượt qua những thách thức, khó khăn, với ý thức trách nhiệm cao của hầu hết các đơn vị thành viên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là của Hội Thư viện Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, NALA đã tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả các hoạt động thiết thực, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của ngành thông tin – thư viện cũng như của ngành giáo dục đại học Việt Nam trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.